Beleidsplan 2022-2026


Stichting Zwerfkat Boxtel
Kasteellaan 8
5281 CP Boxtel
KvK: 65877217


Inleiding:

In dit beleidsplan legt Stichting Zwerfkat Boxtel haar beleidsvoornemens voor de periode 2022-2027 neer. Het is tamelijk onzeker hoeveel meldingen de Stichting zal ontvangen, ook zal de hulp die de Stichting kan bieden, afhankelijk zijn van het budget.
De Stichting is opgericht op 20 april 2016.


Werkzaamheden:

Het doel van de Stichting is:
a. het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van wilde katten, met name in de
gemeente Boxtel;
b. het verzorgen van opvang en socialisatie van verwilderde kittens;
c. het helpen van tamme zwerfkatten, gewonde katten, verwaarloosde katten, met
name in de gemeente Boxtel, al dan niet met behulp van andere instanties;
d. het geven van voorlichting omtrent het voorkomen van zwerfkatten, alsmede het
onder de aandacht brengen van het belang van sterilisatie en chippen;
e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Voorzitter: Patty Swarts
Vice-voorzitter: Brenda van de Laak
Secretaris: Wesley van Aarle
Penningmeester: Ad van Gils

Naast de bestuursleden zal de Stichting hulp krijgen van vrijwilligers voor het opvangen van katten en kittens.

Werving van gelden:

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften. Naast de giften van de bestuurders, verwacht de Stichting giften vanuit fondswerving en vaste donateurs. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting de benodigde financiƫn voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De Stichting wil via diverse mediamiddelen donateurs en sponsors werven.

Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk, alle geworven donaties zullen volledig besteed worden aan de doelstelling van de Stichting.